صفحه اصلی            ||
       گالری تصاویر            ||
       آرشیو اخبار            ||
       سامانه درخواست های مردمی            ||
       پرداخت عوارض خودرو            ||
سامانه شکایات و انتقادات
صفحه اصلی
قنات مزدآباد
تاریخچه شهرداری
اعضای شورای اسلامی
معرفی موزه
معرفی خانه فرهنگ
وجه تسمیه میمه
سيماي تاريخي شهر ميمه
سيماي ظاهري شهر ميمه


مزایده کامیون ایسوزو بهمن ماه
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 5/2/1400 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک دستگاه خودرو ایسوزو FVR/34 4*2 18 تن کمپرس صفر کیلومتر با مشخصات ذیل اقدام نمايد .شهرداری میمه

*آگهی مزایده *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 11-1400 مورخ 5/2/1400 شورای اسلامی شهر در نظر داردازطريق مزايده عمومي نسبت به فروش یک دستگاه خودرو  ایسوزو FVR/34 4*2   18 تنکمپرس صفر کیلومتر با مشخصات ذیل اقدام نمايد . لذا متقاضيان ميتوانند از روز شنبه  مورخ  25/10/1400لغایت روز یکشنبه مورخ 10/11/1400 در ساعات اداری به این شهرداری واقع در بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و یا از سایت شهرداری میمه به آدرس WWW.Meymeh.ir   نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن45422434 031 این شهرداری تماس حاصل نمایند .

 

سیستم وتیپ

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسی

مدل

توضیحات

ایسوزو FVR/34  4*2

23ایران683ع24

205628

PJT000049

1397

صفر کیلومتر


فرم آگهی مزایده :فرم شرکت در مزایده :
نویسنده: فردین وطن خواه
تاریخ ثبت خبر: 1400/10/25


سخن روز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری میمه می باشد.

طراحی و اجرا توسط شرکت فرامهرگستر