امروز: چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
کد خبر: 3178
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۶
آگهی مناقصه

اجرای جدولگذاری وبلوک فرش واجرای کانیو در خیابانهای سطح شهر میمه

 

 

آگهی مناقصه میمه

شهرداری میمه

* آگهی مناقصه  *

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 1063/93 مورخ 27/11/93 (بودجه مصوب سال 1394) شورای محترم اسلامی شهر و بر اساس درخواست های  شماره 884-885-886/94 مورخ 2/3/94 دفتر فنی در نظر دارد عملیات محوطه سازی خیابانهای سطح شهرمیمه شامل : اجرای جدولگذاری وبلوک  فرش واجرای کانیو در خیابانهای سطح شهر میمه با اعتبار اولیه بمبلغ000/000/200/2ریال را ازمحل اعتبارات عمرانی سال94 شهرداری طبق  نقشه و مشخصات فنی موجود وجدول  پیشنهاد قیمت  در دفترفنی شهرداری میمه  از طریق مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان ميتوانند از روز سه شنبه مورخ16/4/94  لغایت روز چهار شنبه مورخ31/4/94 در ساعات اداری به شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقلاب اسلامی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شركت در مناقصه اقدام و یا جهت کسب اطلاعات با  شماره تلفن45422433 – 031 این شهرداری  تماس حاصل نمایند .

1 . شرکت کنندگان باید دارای رتبه و صلاحیت فنی بوده و این صلاحیت به تائید واحد دفتر فنی شهرداری رسیده باشد .

2 . شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند .

3 . شرکت کنندگان باید جهت اخذ مدارک مناقصه تا آخر وقت اداری روزسه شنبه مورخ 30/4/94 به شهرداری میمه مراجعه و پس از واریز مبلغ 500،000 ریال (پانصد هزار ریال ) به حساب شماره 3100000359008 بانک ملی شعبه میمه نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند .

4 . پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 000/000/110یال (یکصد وده میلیون ریال ) رابصورت وجه نقد به حساب شماره 3100001376001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه میمه واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

5 . پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 31/4/94 در سه پاکت الف و ب وج لاک و مهر شده ( پاکت الف محتوی برگ آگهی مناقصه ، فیش ، ضمانت نامه پیمانکار و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد باید به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد و  پاکت ج رزومه کاری واساسنامه شرکت وصلاحیت پیمانکاری  ) را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند .

6 . پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات مالی شهرداری که در روز پنج شنبه مورخ 1/5/94 در محل شهرداری تشکیل میگردد باز و قرائت خواهد شد .

7 . کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم و یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد .

8 . سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد ، چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد .

9 . تامین کلیه مصالح مصرفی بعهده پیمانکار میباشد .

10 . کلیه کسورات قانونی نظیر : کل مالیات ، کل بیمه ، عوارض و غیره بعهده پیمانکار بوده و از صورت وضعیتها کسر خواهد شد .

11 . کارفرما میتواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید .

12 . پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تائید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت و کسر 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام کار میباشد . بدیهی است پس از تحویل قطعی کار 10 درصد مذکور مسترد خواهد شد .

13 . آئین نامه مالی شهرداریها مصوب دوازدهم تیر ماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود .

14 . پیمانکار موظف است از بکارگیری نیروهای بیگانه خودداری نماید .

15 . هرگونه خسارت وارده به تاسیسات زیر بنائی ( آب ، برق ، گاز و ... ) در حین انجام عملیات بعهده پیمانکار میباشد% مالی 94 . مناقصه 

محسن صدرالدین کرمی

شهردار میمه

دانلود فرم پیوست و برگ پیشنهاد قیمت

بازدید: 1767

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید


تلگرام

حاضرین در سایت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار و اطلاعات :
بازدید کل : ۸۸۴,۲۳۱ نفر
حاضرین آنلاین : ۳۹ نفر
تعداد کل اخبار : ۷۷۷ مورد
اخبار امروز : ۰ مورد